Före och efter i köket

Tillbaka till återblicken i renoveringen av mitt hus och nu är vi framme vid köket.

Tursamt nog flyttade jag in i ett hus där köket i stort sett varit orört sedan 70-talet och därmed behövde jag inte känna dåligt samvete över att riva ut nytt bara för att det inte föll mig i smaken. Köket var helt enkelt i behov av att förnyas. Dessutom ville jag få tillgång till utsikten mot norr vilket krävde hål i väggen för att sätta in ett fönster.

Köket är det viktigaste rummet i ett hus, dvs om man inte ständigt äter på restaurang eller hos vänner. Eftersom köket är så viktigt är det också här det är rimligast att satsa de största pengarna vid en renovering. Med hjälp av min händige pappa och min egen ständigt utvidgade hantverkshändighet kunde kostnaderna ändå hållas nere, inte minst pga att de många timmarna som lades ner kom från vår egen tidsbank.

Målbilden för mig var att åstadkomma ett lantkök med en miljö som inbjuder till lycklig matlagning och social samvaro. Och vet ni – jag lyckades!