Småsten ut och bumling in

Här kommer ytterligare en rabatt som jag grävt denna höst. Inte heller denna rabatt ser mycket ut för  världen just nu, men när jordytorna fyllts ut av växter ska jag kunna leverera finare bilder.

Samtidigt som jag tar bort småsten har jag istället sett till att ta in stenblock för att bygga en robust naturlig mur. Det bör bli en bra miljö för växter att trivas i…och inte minst för mig att trivas i.