Staket av lärk

Tidigt i våras gallrade jag en bit av mina föräldrars lärkodling. När jag fällt mer än 50 träd tänkte jag att ”nu räcker det säkert gott och väl till ett staket”.

Avverkningen var dock det lilla arbetet. Därefter avbarkade jag allt för egen hand och lade på tork under sommaren. För två veckor sedan började jag gräva hål till staketets stolpar – ett slitsamt jobb i stenrik tomt. När väl stolparna var på plats omringade med väldränerande singel, som jag hoppas ska bidra till att stolparna ska hålla längre, tog jag ett slutligt beslut om utformning: två tvärliggande reglar och sedan stående små stolpar.

Knappt två veckor senare konstaterar jag att mina avverkade 50 träd inte var tillräckligt. Måste ut och avverka minst 14 till! Just nu är jag inte speciellt sugen på det, så jag får se ifall återstående 9 meter får utföras på annat sätt.

För stunden är jag dock väldigt nöjd med 21 meter färdigt staket.