Ytterligare en mur klar

Övning ger erfarenhet. För att lägga ytterligare 10 meter stenmur behövdes denna gång inte speciellt många dagar. Trots känningar av nackspärr var det svårt att hålla sig borta från att fortsätta lägga sten. Det blir helt enkelt som att lägga ett stort pussel och när man väl fått ihop ramen vill man så snabbt som möjligt se den färdiga bilden.

Även denna gång har jag varit noga med underlaget för muren. All jord är borttagen och därefter ifylld med sten och grus som packats hårt med en så kallad padda. I byggandet av muren har jag sedan använt skogskran för att placera ut de största stenarna för att sedan överlåta mindre stenar till den maskin som heter Dag.

Nöjd och även stolt kan jag alltså konstatera att muren som ramar in trädgården framför huset nu är klar.