Öppna upp men riv inte hela väggen

Det som är viktigt när man väljer att öppna upp och göra rummen luftigare, menar jag, är att inte riva hela väggarna. När man inte ser allt på en gång behålls upplevelsen av flera rum i stället för ett enda. Vinsen är också en nyfikenhet om vad som finns bakom knuten.

Med mindre sparade väggparti eller stolpar kvarstår känslan av avdelade rum trots den öppna lösningen och tack vare detta är det möjligt att bryta av med en annan tapet eller annan färg utan att det ser konstigt ut. Tänk dock på att det är viktigt att fortsätta hålla samma färgskalor och hyfsat lika stil i de olika rummen så att det känns enhetligt.

Bilderna till detta inlägg visar hur jag valde att göra en öppnare lösning i mitt hem genom att öppna upp två väggar, vägen dit och det färdiga resultatet. Den vita stolpen mellan kök och matrum har en viktig bärande funktion, men även utan den funktionen hade jag ändå valt att behålla den för att bidra till rumskänslan.