Renovering av uthus

Nej, jag har inte somnat. Arbetet fortsätter här i Fågelsång och jag ville visa helheten för er istället för att visa en enskild ommålad dörr eller bara en bild på nedrivna brädor.

Vad är det jag har gjort då? Jo, huset som flyttades från ena änden av tomten till att istället få en ny och finare placering var i behov av viss renovering. Dåliga klädselbrädor har bytts ut, syllen (marknära bjälke) behövde förbättras på ett par ställen och därefter har huset fått ett nytt lager med falu rödfärg. Den tidigare gröna dörren har dessutom blivit gul. Och just det: tegeltaken skulle åter på plats – tack pappa för hjälpen med det pusselläggandet.

Huset är nu färdigt på utsidan och när tid finnes ska insidan successivt bli en trivsam trädgårdsbod.