Rostiga elementet på plats

Kommer ni ihåg mitt projekt ”det rostiga elementet”? Efter blästring, efter några dagar i regn med påbörjad korrosion, efter lackning för innesluta rosten, efter rörmokarens insats att koppla in elementet…givetvis med kopparrör, så är elementet på plats. Det matchar väl med tegel och andra färger i hallen.