Fönsterbänk för både växter och människor

Element är fantastiska kalla vinterdagar, men de är sällan vackra. Lösningen kan vara att bygga in dem bakom diverse konstruktioner. Då gäller det samtidigt att göra det på så sätt att värmen fortsatt har förmåga att sprida sig.

I mitt vardagsrum har jag kombinerat en mindre inbyggnad av elementet med funktion. Stolpar som går ner i golvet och ribbor mellan dessa ska delvis skymma det vita elementet, men den robusta konstruktionen har också som syfte att bära sittande människor. Det vill säga, vid tillfällen då sittplatserna inte räcker till kan jag flytta bort växter, lampor och annat pynt för att istället låta gästerna pryda utrymmet.

Dessutom: vi har byggt konstruktionen av gammal stallinredning. Lugn, bara lugn! Ekstolparna har slipats väl och är kolukten som bortblåst.